Şiir Arama

A Kadir Şahin - Allah'ım! Bağışla Bizi

MÜNACAAT

Ey Ulu Allah'ım! Durduk duaya
Yârânın aşkına bağışla bizi.
Beş vakit yükselir arş-ı âlâya
Ezanın aşkına bağışla bizi.

Ezelden ebede bütün âyâtın
Ana yasasıdır şu kâinatın
İncil'in, Zebûr'un ve de Tevrat'ın
Kur'an'ın aşkına bağışla bizi.

Havva ana, Adem Safiyyullah'ın
İsmail, İbrahim Halîlullah'ın
Tûr-i Sîna, Mûsa Kelîmullah'ın
Îsan'ın aşkına bağışla bizi.

Yakub'un, Yusuf'un, Eyyûb'un âhı
Hepsini kurtardın verdin felâhı
Sensin âlemlerin tek padişahı
Esmân'ın aşkına bağışla bizi.

Hürmetine âlemi var eyledin
Sevdim dedin, kendine yâr eyledin
Makam-ı Mahmut'ta'Habîbim”dedin
Sultan'ın aşkına bağışla bizi.

Ebûbekir, Ömer, Ali, Osman'ın
Muhâcir ve ensar, cümle ashâbın
Bedir ve Uhut'ta ol şühedanın
Hamzan'ın aşkına bağışla bizi.

Ehl-i Beyt'in,Hüseyin'in,Hasan'ın
Aişe, Hatice ve Fatıma'nın
Kerbelâ da şehîd olan canların
Cânânın aşkına bağışla bizi.

Mescid-i Aksa'nın, Melâikenin
Arafat, Mîna'nın, Müzdelife'nin,
Kıblemiz Kâbe'nin, Safâ, Merve'nin
Ravzân'ın aşkına bağışla bizi.

Enbiya, Evliya, ve ulemânın
Ehl-i sünnet vel cemaat imamın
Âlem-i arzın ve âsumânın
Cihanın aşkına bağışla bizi.

Gazalî, Rabbânî, Hasan-ı Basrî
Ahmed-i Yesevî, İmam Buharî
Şah-ı Nakşıbendî, Abdülkadirî
Geylan'ın aşkına bağışla bizi.

Yunus, Mevlânâ'nın, mânâ erinin
Sahib-i zamanın, Bektaş Veli'nin
Yemen ellerinde Garip Veysel'in
Karân'ın aşkına bağışla bizi.

Sidre-i Müntehâ, Levh-i Kalemin
Âlem-i Ervahın, Kab-ı Kavseyn'in
Sıratın, hesabın, rûz-i mahşerin
Mizan'ın aşkına bağışla bizi.


Yorum Yaz

Yorumunuz (*)

Resimdeki kodu giriniz

IP Adresiniz: 3.238.90.95

1 Yorum

Mjhbserfk

Hahahaha.

A Kadir Şahin Diğer Şiirleri